خداحافظی با Google space برای همیشه!

پرونده اپلیکیشن Google space به عنوان یکی از قدیمی ترین مسنحرها تا یکی دو ماه دیگر به طور کامل بسته خواهد شد. افراد با استفاده از این نرم افزار می توانند گروه هایی را تشکیل داده و راجع به موضوعات بحث کنند. البته حذف ابن برنامه پروسه خواهد داشت. در مرحله اول برنامه به شکل read only در خواهد آمد یعنی دیگر امکان گذاشتن مطلب جدید نخواهد بود و پس از آن به طور کامل حذف خواهد شد. این خبر را جان کلیکلین یکی از کارکنان ارشد گوگل تحت پیامی اعلام کرد:

 

 

 

 

منبع : http://www.gsmarena.com/google_to_pull_the_plug_on_spaces_in_april-blog-23615.phpامیر گوزل زاده ، دانشجوی ادبیات انگلیسی ، عاشق تکنولوژی های روز


دیدگاهتان را بنویسید